>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
2021-03-10

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ในการสอบขอให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดตลอดเวลาในการทำข้อสอบ มิฉะนั้นทางอุทยานฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเป็นอันขาดดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล