>


STeP จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกงานโครงการ First STeP ปีที่ 4
2021-03-08

วันที่ 4 มี.ค. STeP จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา สรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการนำเสนอแนวคิดเพื่อการปรับใช้และพัฒนากับการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กรจากกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน โครงการ First STeP ปีที่ 4 ณ NSP Multi Purpose Room (D204) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดชียงใหม่)

งานนี้ ผู้บริหารและพี่เลี้ยงจากฝ่ายต่างๆ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง ก่อนจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี

STeP ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริงด้วยก้าวที่มั่นคง