>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร
2021-02-23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร ขอให้ผู้มีรายชื่อในการเข้าสอบนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนในวันสอบทุกครั้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิดในระหว่างการเข้าสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงทางอุทยานฯจะ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล