>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
2021-02-22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี ในการสอบขอให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดตลอดเวลาในการทำข้อสอบ มิฉะนั้นทางอุทยานฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเป็นอันขาดดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล