>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
2021-02-22

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร ในการสอบขอให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดตลอดเวลาในการทำข้อสอบ มิฉะนั้นทางอุทยานฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเป็นอันขาดดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล