>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมโครงการChiang Mai Creative Innovation Product
2021-02-04

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเขตจังหวัดเขียงใหม่เตรียมตัวให้พร้อม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

พร้อมชวนร่วมงานเปิดตัวโครงการและสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดเป้าหมาย

วันที่ 5 มีนาคมนี้ เวลา 08.30 - 15.30 น.
โรงแรมแชงกรีล่า จังหวังเชียงใหม่

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • การเป็นเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังระดับประเทศ
  • การศึกษาดูงาน success case
    ฯลฯ


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!
สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ คลิกเลย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 0858 8393, 08 4609 9632
อีเมล cmcreativeinno@gmail.com