>


STeP เปิดโอกาสรับนักศึกษาฝึกงานจากทั่วประเทศสร้างประสบการณ์ทำงานในองค์กรจากโครงการ “First STeP”
2021-01-13

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกว้างต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “First STeP ปีที่ 4” โดยมีน้องๆจาก 4 สถาบัน สนใจร่วมฝึกงานหาประสบการณ์กับองค์กร ประกอบด้วย ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

STeP ต้อนรับน้องๆ เข้าสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่น ซึ่งน้องๆ จะได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาทดลองฝึกปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์การทำงานจากฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร โดยมีกำหนดฝึกงานตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564

ทั้งนี้ หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้ามาฝึกงานที่นี่จะได้พัฒนาทักษะ สะสมประสบการณ์ และได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนต่างสถาบันและพี่ๆ ชาว STeP และพร้อมเติบโตก้าวหน้าในโลกของการทำงานต่อไป