>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่มองหาช่องทางการเติบโตในธุรกิจ Start-Up
2021-01-07

โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(Science, Technology and Innovation Business Incubation Program )
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่มองหาช่องทางการเติบโตในธุรกิจ Start-Up
พร้อมเปลี่ยนทุกปัญหาให้เป็นธุรกิจที่ท้าทาย สู่การขยายโอกาสทางธุรกิจ

  • รับการอบรมพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและกิจกรรม workshop สู่การนำไปใช้จริง
  • รับคำปรึกษาแนะนำการวางเป้าหมายทางธุรกิจกับพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ
  • โอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
  • สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ Innovation Ecosystem ในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
  • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ


รอบ Pre Incubation เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 มกราคม 2564
สนใจสมัคร คลิก

**ประกาศผลคัดเลือกผ่านทางอีเมล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-045-6991 (สายน้ำ)