>


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
2020-12-23

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเข้ารายงานตัว ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 2 (อาคาร B) ห้อง D202 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล