>


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ
2020-12-18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเข้ารายงานตัวณ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 2 (อาคาร B) ห้อง D202 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล