>


มช. ผสานกำลัง STeP นำคณะทูตยุโรป เปิดเวทีประชุม "Europe and Chiang Mai Connect 2020" แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ
2020-12-05

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรปประจำประเทศไทย นำคณะทูตยุโรปและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตยุโรปประจำประเทศไทย จำนวน 22 ท่าน จาก 17 ประเทศ ประชุม"Europe and Chiang Mai Connect 2020" ภายในพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปกับจังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย Science Technology and Innovation (STI), Creative and Design, Tourism และ Smart City

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะ พร้อมเป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานความรู้และประสบการณ์สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในสังคมโลก