>


มช. STeP ต้อนรับที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ พร้อมนำ 2 เทคโนโลยีเจ๋ง ร่วมออกบูธในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการ ที่ 15
2020-11-12

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) ผ่านการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ 2 เทคโนโลยีกำจัดมอดและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุจาก RF Technology Pilot Plant และเทคโนโลยีพลาสมากำจัดสารเคมีในผักผลไม้จากศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ (Agriculture and Bio Plasma Technology Center: ABPlas) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมออกบูธโชว์ผลงานนวัตกรรมในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 20 บูธ โดยผู้บริหารอุทยานฯ นำคณะร่วมชมบูธบริเวณทางเดินโดยรอบอาคารอำนวยการอุทยานฯ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกก่อนการประชุม