>


STeP นำทัพ 3 ทีมตัวแทนนักศึกษา มช. กวาดรางวัลการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ด้วยชัยชนะแบบจัดเต็ม 3 รางวัล เตรียมพร้อมเดินหน้าคว้าชัยต่อในเวทีระดับประเทศ ก.พ. นี้
2020-11-09

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณเมลิน เชื้อมโนชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น นำทัพ 3 ทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2020 : R2M 2020) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากหลายสถาบันการศึกษาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 21 ทีม เพื่อประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัย

ทั้งนี้ น้องๆ ทั้ง 3 ทีมคว้ารางวัลชนะเลิศและกวาดรางวัลอีกสองอันดับจากการแข่งขัน โดยรางวัลชนะเลิศเป็นผลงานของทีม CMUgency นำเสนอผลงานวิจัยเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน สำหรับประเมินอาการผู้ป่วยระหว่างนำส่งบนรถฉุกเฉิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Erytho-Sed นำเสนอผลงานวิจัยวัสดุควบคุมภาพสำหรับตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงหรือเลือดเทียมในทางการแพทย์ ซึ่งทีม Foodpromp ยังคว้ารางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปอาหาร 3 มิติสำเร็จรูป เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคล นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของพวกเราชาว มช. และหลังจากนี้ น้อง ๆ ทั้ง 3 ทีมต้องเตรียมพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเดินหน้ามุ่งคว้าชัยในการแข่งขันระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์นี้
 
สำหรับกิจกรรมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2020 : R2M 2020) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมนำองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาและปรับใช้สู่สังคมไทยโดยคนรุ่นใหม่ๆ ต่อไป