>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ สนใจต้องการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ RD Facilities Boost up
2020-11-05

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ สนใจต้องการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือต้องการขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ่านโรงงานต้นแบบก่อนส่งผลิตในอุตสาหกรรม


โครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up)
สมัครได้ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ คลิก