>


NIA จับมือ STeP เปิดตัวโครงการ “นิลมังกร” Thailand Inno-BIZ Champion Reginal Round
2020-10-19

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ “กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) Thailand Inno-BIZ Champion Regina Round” หรือนิลมังกร เพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือ พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนภูมิภาคสู่การประกวดในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

กิจกรรมภายในงานมีการกล่าวแนะนำโครงการโดย คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาล Chief Commercial Office – Thai Brand Zen Corporate Group Public Company Limited บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “10x Exponential Growth” แบ่งปันเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ก้าวกระโดด และคุณพงศ์ระพี เจนจรัตน์ Chief Technology บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “กลยุทธ์การใช้ Social Media ในการทำการตลาดยุค Digital” ในการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดในยุคปัจจุบันผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ และการสร้างแบรนด์

โครงการนิลมังกรเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้มีความพร้อมพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้เติบโต ยกระดับธุรกิจแบบก้าวกระโดดโดยนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้นวัตกรรม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 สำหรับผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ที่  http://tibc.nia.or.th/