>


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และ STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
2020-10-19

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีเปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (กล่าวต้อนรับ) และ ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (กล่าวรายงาน) ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคอย่างคับคั่ง รวมทั้ง รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานฯ ได้กล่าวแนะนำความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ Innovation Journey ที่จะช่วยยกระดับอาหารนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีความพร้อมในการนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป