>


NSP INNOVATION FAIR 2020
2020-09-10

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจัดเต็มโชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม พร้อมแนะนำบริการนวัตกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมธุรกิจครบวงจรในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020
-----------------------
​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จัดเต็มโชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรมจาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมแนะนำบริการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด Connects The Future เชื่อมโลกแห่งอนาคต พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมช้อป ชิม ใช้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 5 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 งานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวนับเป็นการเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ทดสอบตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการขยายตลาดเพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการติดอาวุธและสร้างโอกาสให้แก่ Startup ในภาคเหนือ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจว่ากลไกการให้บริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนั้น จะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup ได้อย่างยั่งยืน