>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิตอาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Production Supervisor)
2020-08-14

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล