>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ
2020-08-14

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล