>


เชิญชวนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า มช. ลองทำ ลองคิด ใช้ชีวิตแบบ Startup
2020-07-15

โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)เปิดรับสมัครนักศึกษา มช. (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3, 4 ปริญญาโท และปริญญาเอก) หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไม่เกิน 10 ปี มีแนวคิดอยากพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี พร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ Tech Startup

และโอกาสรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโมเดลธุรกิจ จำนวนสูงสุด 100,000 บาท

สมัครถึง 31 กรกฎาคมนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร คลิก