>


ประกาศผลรางวัล NSP Innovation Awards 2020
2020-07-10

ประกาศผลรางวัล NSP Innovation Awards 2020

  • ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ : นายราเมศ รัตยันตรกร บริษัทมาดามแมงโก้ จำกัด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายไกรสร มณีจันทร์ บริษัทมณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายธนากร สุภาษา บริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด

  • ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศ : Innovative and Sustainable Central Sterile Supply (CSSD) Department Platform บริษัทโพสเฮลท์แคร์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ระบบจัดการทำงานของหอพัก บริษัทฮอร์แกไนซ์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : Alpha-B บริษัทซิมเปิล อินโนเวชั่นส์ จำกัด