>


เชิญผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือสัมมนา รับสิทธิ์เสริมศักยภาพและเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19
2020-07-10

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือสัมมนา รับสิทธิ์เสริมศักยภาพและเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรแกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ 3 โครงการ

• การสร้างทักษะกำลังคนของภาคเอกชน เพื่อพิชิตธุรกิจหลังโควิด-19
• เสริมแกร่ง SMEs ช่วยวางระบบ R&D ให้องค์การ
• เปิดประตูมหาวิทยาลัยให้เอกชนเข้าถึงการบริการเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพื่อการวิเคราะห์ ทดสอบและผลิต

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สนใจลงทะเบียน คลิก