>


เชิญชวนผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างผู้ประกอบการชุมชน : Local Startups
2020-06-26

เชิญชวนผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)

ภายใต้แผนงาน การส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2563
สนใจสมัครสแกน QR Code หรือ คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายธิปฏพณร์ ยิ้มประเสริฐ โทร. 085-961 1178