>


เชิญชุมชน กลุ่มชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Technology Transfer to Community
2020-06-26

เชิญชวนชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Technology Transfer to Community
ภายใต้แผนงาน การส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)


เปิดโอกาสให้กับชุมชนที่ต้องการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืองานวิจัย ร่วมพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สนใจสมัครสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
นายวันโชค มณีเดช โทร. 087-5814995
อีเมล : wanchoke@step.cmu.ac.th