>


ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง ลดราคาค่าบริการ 20%
2020-06-24

ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง (Center of Ion Beam Materials Development and Optical Analysis : CIMO) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการเครื่องต้นแบบระดับอุตสาหกรรมสำหรับปรับปรุงคุณภาพอัญมณีและวัสดุด้วยเทคนิคลำไอออน และบริการวิเคราะห์อัญมณีและวัสดุโดยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ลดราคาสุดพิเศษ 20% สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณี ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

สนใจสมัครสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่