>


STeP เปิดรับสมัครงาน 300 อัตรา ภายใต้โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2
2020-06-19

STeP เปิดรับสมัครงาน 300 อัตรา ภายใต้โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

  • เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2563
  • ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
  • เดือนละ 9,000 บาท
สนใจสมัคร คลิกที่นี่