>


STeP เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563
2020-06-16

STeP เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ติดต่อรับบริการได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ ให้บริการติดต่อประสานงานเฉพาะ NSP Reception Hall เวลา 08.30 – 17.00 น.

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ขอความร่วมมือผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดคัดกรอง ก่อนเข้าพื้นที่อุทยานฯ