>


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
2020-06-05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ
โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สอบถามเพิ่มเติม

  • 064-9946925 (เนส)
  • 062-7549011 (นุ้ย)
  • 088-9956393 (เเอน)