>


STeP ได้ฤกษ์เปิดเวทีการประกวด NSP INNOVATION AWARDS 2020 รูปแบบใหม่ในวิถี New Normal
2020-06-05

       วันที่ 5 มิ.ย. 63 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้ฤกษ์เปิดเวทีการประกวดรางวัล NSP INNOVATION AWARDS 2020 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่รับบริการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้แสดงศักยภาพทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการเป็นนักธุรกิจนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการจัดงานรูปแบบใหม่ โดยจัดประกวดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่าน VDO Conference เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมในวิถี New Normal
       
สำหรับการประกวดดังกล่าว จัดขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ NSP Multi Purpose Room (D205) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งรับบริการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานฯ) ร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน 24 บริษัท ในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (ประเภทผลิตภัณฑ์นวัตกรรม/กระบวนการนวัตกรรม) ประกอบด้วย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาภัณฑ์เภสัชสมุนไพร, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ลาซ์ (WABELLAS), บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด, บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด, บริษัท สเตปโซล จำกัด, ภูวนาถศิริ, บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเห็ดหลินจือ บ้านราชพฤกษ์ พิษณุโลก, บริษัท อบันแด้นซ์ ฟู้ด จำกัด, บริษัท ลองไลฟ์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่, บริษัท ซิมเปิล อินโนเวชั่นส์ จำกัด, วิสาหกิจชุมชนไฮโดรเฟรช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคบหมูแม่แช่ม, บริษัท ไออินโนเทค จำกัด, บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด, บริษัท โปรเกรสซีฟ โซลูชั่นส์ คอนเซาท์แทนท์ จำกัด, บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชฟู๊ดส์, บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จำกัด, บริษัท กู๊ดฟู้ดส์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ยู-เฮลธี จำกัด, บริษัท ครัวดอยตุง จำกัด, บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวด 3 อันดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท พร้อมประกาศผลรับรางวัลในงาน NSP Innovation Fair 2020 โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดแสดงผลงานเวทีระดับประเทศในงาน RSP Innovation Awards 2020