>


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2020-06-05

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล