>


ร่วมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจผ่านแนวคิดแบบใหม่ เพื่อสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าสูงกับโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ 2563 (ครั้งที่2)
2020-06-04

รับสมัครผู้มีไอเดียหรือแผนธุรกิจที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางการตลาด พร้อมมีผลิตภัณฑ์หรือแผนผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ต้องการต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology business Incubation 2020) กับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • รับการอบรมพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและกิจกรรม workshop สู่การนำไปใช้จริง
  • รับคำปรึกษาแนะนำการวางเป้าหมายทางธุรกิจกับพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ
  • โอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
  • สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ Innovation Ecosystem ในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
  • โอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
รอบ Pre Incubation (ครั้งที่ 2) สมัครเลย วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียด คลิกที่นี่