>


Project & Beyond : Senior Project Breaking through โครงการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Final Project ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2020-05-19


Project & Beyond : Senior Project Breaking through
โครงการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Final Project ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมส่งผลงานโปรเจ็กต์ตัวจบ (Senoir Project) หรือโปรเจ็กต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท
พร้อมโอกาสต่อยอดในโครงการ Startup Thailand League และ Youth Startup Fund กองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพจากรั้วมหาวิทยาลัย
มูลค่าสูงสุดกว่า 1.5 ล้านบาท


คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด 
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับชั้นปี ไม่จำกัดสาขา (ทั้งปริญญาตรี โท เอก)
2. คลิป VDO นำเสนอรายละเอียดโครงการหรืองานวิจัย พร้อมทั้งการต่อยอดผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที
3. ส่งผลงานได้ทั้งเดี่ยวและแบบกลุ่ม 3-5 คน

เกณฑ์การตัดสินคลิป VDO 
- งานวิจัยมีความน่าสนใจและสามารถอธิบายเทคโนโลยีได้ชัดเจน
- เทคโนโลยีสามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริง หรือมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ
- เทคนิคในการนำเสนอ / การถ่ายทำ / ความสวยงามของคลิปวิดีโอ
- ผลงานต้องเป็นของผู้สมัคร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 


เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563
ส่งผลงานได้ที่ : https://bit.ly/39GI0Ta หรือ คลิกที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 083 668 6851 นางสาวณิชานันท์ อินบุตร (แคท)