>


THE BRICK FABLAB อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการออกแบบ 3 มิติและขึ้นรูปชิ้นงาน ฟรี
2020-05-15

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจ THE BRICK FABLAB อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
เปิดให้บริการออกแบบ 3 มิติและขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D Printing, 3D Scan, Laser Cutting
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำและให้บริการ ฟรี


วันนี้ – มิถุนายน 2563
สนใจรับบริการสแกนที่ QR Code หรือ คลิกลงทะเบียน


*** รายละเอียดการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไข

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-948-678