>


รับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม
2020-04-23

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และภาคเอกชนที่ตรงกับโจทย์ความต้องการ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยสูงสุดถึง 50% (รายละเอียดตามเงื่อนไขโครงการ คลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสาวลักษณ์ จันทร์แรง โทร 083-577-4724
คุณวันโชค มณีเดช โทร 087-581-4995
E-mail: irtc@step.cmu.ac.th