>


STeP ขยายเวลาปฏิบัติงานที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
2020-04-14

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19
ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home)
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563


ทั้งนี้ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ยังคงเปิดให้บริการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.


โทรศัพท์: 053 948678
อีเมล: info@step.cmu.ac.th
Facebook Fanpage: cmustep
Line Official: @cmustep