>


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระที่ 3
2020-03-27

ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ
อานันทนะ
ในโอกาสรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระที่ 3