>


STeP ร่วมเป็นผู้ให้มอบน้ำดื่มสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พื้นที่แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
2020-03-26

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มอบน้ำดื่มให้แก่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา นักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นตัวแทนผู้รับมอบน้ำดื่มเพื่อจัดสรรและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

โดยในช่วงเวลานี้ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดเหตุไฟป่าหลายแห่งส่งผลให้ค่า PM 2.5 พุ่งขึ้นสูง อุทยานฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและทุกภาคส่วนเพื่อขจัดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว