>


STeP ให้บุคลากรกว่า 85% ปฏิบัติงานที่พัก (Work from Home) วันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563
2020-03-24

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีนโยบายให้บุคลากรกว่า 85% ปฏิบัติงานที่พัก (Work from Home)
วันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

ทั้งนี้ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ยังคงเปิดให้บริการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์: 053 948678
อีเมล: info@step.cmu.ac.th
Facebook Fanpage: cmustep
Line Official: @cmustep