>


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Design for Your Biz 2020
2020-03-18

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Design for Your Biz 2020 ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้ประกอบการเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 085-1071-229 (คุณวาสิตา กอบธัญกิจ)
อีเมล wasita@step.cmu.ac.th