>


STeP ใส่ใจห่วงใยสุขภาพ เน้นย้ำความสะอาด พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
2020-03-18

STeP ใส่ใจห่วงใยสุขภาพ เน้นย้ำความสะอาด พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ... • เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดมาให้ความรู้เรื่องเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจ • พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องประชุมและพื้นที่ต่างๆ • จัดสรรพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสอยู่บ่อยครั้ง • ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค ระหว่างโถงทางเดินและพื้นที่ให้บริการรอบอาคารฯ • สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน