>


เปิดรับสมัครโครงการบริการออกแบบนวัตกรรม “Design for Your BIZ 2020” ตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2563
2020-02-11

โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2020

จัดขึ้นเพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สนใจการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และด้านการออกแบบเพื่อสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ และเป็นที่จดจำของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรในเชิงธุรกิจ เช่น ตราสัญลักษณ์ นามบัตร แผ่นพับ เป็นต้น โดยนักออกแบบของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการคลิก ... คลิกลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 084-1779-623 (คุณวิมาลา จุ่งมิตร)
อีเมล : wimala@step.cmu.ac.th