>


ขอเชิญผู้ที่สนใจเทคโนโลยีพลาสมาและวัสดุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry
2019-12-12

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีพลาสมาและวัสดุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่างชาติเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในอนาคต

พร้อมพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
•Prof. Dr. Miran Mozetic – ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้พลาสมา เจ้าของรางวัลการผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์จากประเทศ Slovenia ปี 2011 •Prof. Dr. Wonho Choe – ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์พลาสมาและการปรับใช้การแพทย์ จาก Korea Advanced Institute of Science and Technology ประเทศเกาหลีใต้
•Prof. Dr. Masafumi Ito – ผู้เชี่ยวชาญการใช้พลาสมาในการส่งเสริมการเกษตร จาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น
•Prof. Dr. Sang-Woo Kim – ศาสตราจารย์พิเศษ จาก Sungkyunkwan University ผู้เชี่ยวชาญด้าน Nanomaterial จากประเทศเกาหลีใต้ มีผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ Samsung Electronics และอื่น ๆ

สนใจลงทะเบียน คลิก
ติดต่อสอบถาม คุณเอิร์ธ โทร. 08 0672 7421 อีเมล tkrcc@step.cmu.ac.th