>


เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 2563
2019-12-09

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนามิติเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 2563

ร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและกิจกรรมเวิร์กช็อปสู่การนำไปใช้จริง รับคำปรึกษาแนะนำการวางเป้าหมายทางธุรกิจกับพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ โอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ พร้อมรับสิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ innovation Ecosystem ในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 คลิกลงทะเบียน

สอบถามที่คุณพัชรา โทร. 098-796-3340
อีเมล pachara@step.cmu.ac.th