>


เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019-11-27

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล