>


โครงการ Food Smart ขอเชิญผู้สนใจร่วม ชิม ช้อป อาหารเหนือสุดล้ำ
2019-11-12

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ บริษัทฤทธิ์วิจิต จำกัด พร้อมด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN)
ขอเชิญผู้สนใจ ชิม ช้อป อาหารเหนือสุดล้ำ พร้อมพบกับ...
     - โซนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารภาคเหนือที่น่าสนใจ กว่า 30 ร้านค้า ภายใต้ "โครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)"
     - กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้านาทีทอง ราคาพิเศษ (ทั้งลด แลก แจก แถม)
     - กิจกรรมสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์เมนูอาหาร
แล้วพบกันในงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่ 29 (Gift Fair2019) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00-20.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่