>


เชิญชวนร่วมงานเปิดตัวโครงการ Medicopolis : Chiang Mai
2019-11-11

เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในกลุ่มการแพทย์และชีววิทยา ร่วมรับฟังเสวนาทิศทางการพัฒนาเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานเปิดตัวโครงการ Medicopolis : Chiang Mai (เวชนครเมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่)

ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเวชนคร (Medicopolis) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 9 หน่วยงาน พร้อมโอกาสสมัครรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ สู่การยกระดับให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

พบกัน วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. นี้ 08.30-12.00 น.
นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 จ.เชียงใหม่ สนใจ คลิก ลงทะเบียน