>


“NSP Innovation Fair 2019” งานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีของภาคเหนือ
2019-08-31

เริ่มแล้ว “NSP Innovation Fair 2019” งานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี ของภาคเหนือ อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ Startup และงานวิจัยทำได้จริง พร้อมเชิญชวนเที่ยวชม ช้อป ชิม สินค้าผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ------------------ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park: NSP) จัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของภาคเหนือ “NSP Innovation Fair 2019” ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมชวนอัพเดทเทรนด์ธุรกิจ Startup และงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดกับธุรกิจได้จริง ช้อปชิมสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ได้รับการยกระดับผ่านบริการต่าง ๆ กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับรางวัลพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เบล สุพล วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “NSP Innovation Fair 2019” ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและผู้จัดงาน ในการนี้คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณทิพวรรณ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมแสดงความยินดีในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลและให้การสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพและความพรอม ในการใหบริการของอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือสู่การยกระดับธุรกิจภาคเอกชนให้สามารถแข่งในระดับสากลได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแนะนำธุรกิจจากกลุ่ม Startup ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ กล่าวว่า NSP Innovation Fair จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการเร่งพัฒนาศักยภาพ ยกระดับภาคเอกชนตลอดจนถึงภาคอุตสาหกรรม พร้อมเชิญชวนเที่ยวชม ช้อป ชิม สินค้านวัตกรรมมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและสิ่งทอ กว่า 100 รายการ อัพเดทเทรนด์ธุรกิจและเทคโนโลยีจากผลงาน Startup แนะนำบริการใหม่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการรองรับการทำวิจัยและผลิตสินค้าต้นแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการและ Startup ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงสอดคล้องกับงบประมาณที่ต้องการลงทุนผ่านโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) และพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี 2563 นอกจากนี้ กิจกรรมในงานยังมีการแนะนำบริการนวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร, พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด NSP Innovation Award 2019, การสาธิตทำอาหารด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม NSP Food Innovation, กิจกรรม HYPEr Dialogue “ทดเวลาบาดเจ็บ” จากเหล่า Startup หน้าใหม่ Hype Club และส่งท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เบล-สุพล โดยมีกำหนดจัดงานเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายนนี้ ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้านวัตกรรมพร้อมร่วม กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ด้านคุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ กล่าวเสริมว่า สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคเอกชนเกิดการลงทุนในภาคธุรกิจ ทำวิจัยและพัฒนา ด้วยการ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ได้มากขึ้น โดยหวังว่าการให้บริการจากมหาวิทยาลัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ภายใต้การนำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต