>


โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เปิดรับสมัครผู้สนใจภาคเอกชน อาจารย์และนักวิจัย ร่วมงานวิจัยและพัฒนาสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
2019-08-30

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน อาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย) ที่มีความครบพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ และเครื่องมืออุปกรณ์วิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน เพื่อสร้างกระบวนการผลิต เทคโนโลยี ระบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร สนใจสมัครได้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 โทร. 086-656-0680