>


เชิญชวนร่วมสัมมนารับฟังความต้องการในอนาคตสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พร้อมสมัครร่วมโครงการ
2019-08-16

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตอาหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมสัมมนารับฟังความต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ : วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง : วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคอร / จังหวัดลำพูน : วันที่ 3 กันยายน2562 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ / จังหวัดแม่ฮ่องสอน : วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท พร้อมสมัครร่วมโครงการ “โรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ” เพื่อพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ สร้างโมเดลธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อมทดสอบตลาดจริง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสแกนที่ QR Code หรือลิ้งก์ https://forms.gle/AxyntY2AiHWFXGd56 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ foresightofficial.2019@gmail.com หรือโทร 090-8939254 (คุณนัท) , 080-5011631 (คุณมิ้น)