>


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม
2019-07-18

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม “Re – tail to Re – tell : เปลี่ยนสิ่งที่เคยรู้จัก ให้ลูกค้ารัก และบอกต่อ” Refresh ความคิด ทดลองหยิบวัสดุมาเล่าในมุมมองใหม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เปิดประสบการณ์ การสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้า สร้างโอกาสในตลาดดิจิทัล และแหล่งเงินทุนชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างสิงหาคม – ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย - การให้คำปรึกษาเชิงลึกจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ : สิงหาคม - ตุลาคม 2562 - นำเสนอ Mock-up ผลิตภัณฑ์ในงาน Inno Showcase : 23 - 25 สิงหาคม 2562 - โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ Digital Marketing : ธันวาคม 2562 ด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 24 กรกฎาคม 2562 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียด และลงทะเบียน : https://forms.gle/PvaXZus842vUHgJp8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม gift.materials2019@gmail.com หรือโทร 084-6099632 (คุณแตงกวา), 090-3183242 (คุณวิ), 090-5206784 (คุณเบน)